Atribuirea contractului pentru pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul reabilitarea și modernizarea portului turistic Drobeta Turnu Severin

A fost atribuit contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”. Autoritatea contractantă este Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale

Continuare..Atribuirea contractului pentru pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul reabilitarea și modernizarea portului turistic Drobeta Turnu Severin