Principii de guvernare locală

1. Regenerare economică

Economia orașului Drobeta Turnu Severin și a județului Mehedinți au suferit un declin consistent în ultimii ani, datorat în principal neimplicării administrației locale în crearea condițiilor necesare pentru a atrage investitori și întreprinzători.

Până acum, administrația locală a fost interesată de atragerea investitorilor și întreprinzătorilor doar atunci când a existat un interes personal. Deși mare parte din drumurile din oraș au fost reabilitate, cu mici excepții, zonele unde se pot deschide fabrici, linii de producție, întreprinderi, depozite, au fost lăsate de izbeliște, multe dintre ele arătând ca după bombardament. Liniile de transport în comun, chiar dacă se plătesc bani grei o dată la câțiva ani pentru realizarea strategiilor de trasnport, au rămas aproape aceleași ca acum 20-30 de ani, chiar dacă nu mai răspund nevoilor curente ale orașului.

Pentru a fi atractiv pentru investitori, Drobeta Turnu Severin are nevoie de investiții pentru reabilitarea și renovarea fostelor zone industriale, pentru ca acestea să devină adevărate centre economice.

Drobeta Turnu Severin are nevoie de locuri de muncă bine plătite, ce ar determina oamenii să nu mai plece în alte locuri, iar cei care au plecat deja să aibă opțiunea de a se întoarce. Un punct de plecare în această direcție o reprezintă promovarea orașului către investitorii din zonele dezvoltate ce se confrunta deja cu o acută lipsă de forță de muncă, și unde probabil lucrează deja foarte mulți oameni plecați din Drobeta Turnu Severin și din Mehedinți. Aceștia pot fi convinși să își mute producția, sau o parte din ea în apropiere de Drobeta Turnu Severin, iar dacă vor oferi condiții similare, mulți dintre cei care lucrează acolo și sunt plecați din Mehedinți ar fi dispuși să se întoarcă acasă, și astfel compania să își rezolve problema cu criza de forței de muncă, atrăgând și pregătind oamenii din Drobeta Turnu Severin.

Un alt aspect important în crearea unui mediu de afaceri sănătos este educația și pregătirea profesională. Autoritățile locale pot colabora cu universitățile mari din țară pentru a înființa facultăți sau departamente ale facultăților din centrle universitare în Drobeta Turnu Seveirn, pe modelul Universității din Craiova sau Universității din București. Programele școlare trebuie adaptate pentru a răspunde cât mai bine cerințelor din economie. Un accent deosebit ar trebui pus pe pregătirea în domeniul informaticii ( programare, baze de date, analiza datelor ), prin specializări precum informatica, automatică, calcultoare. Acest domeniu are potențial mult mai mare de atragere a investițiilor și întreprinzătorilor ce creează locuri de muncă bine plătite, sau chiar va da posibilitatea oamenilor specializați în IT să lucreze la distanță pentru companii din străinătate sau din alte orașe, locuind în Drobeta Turnu Severin.

Pe lângă pregătirea universitară, sunt foarte importante investițiile în calificarea personalului necalificat sau în recalificarea celor ce sunt în dificultate de a îsi găsi locuri de muncă. Acest lucru poate fi realizat chiar cu sprijinul companiilor ce deja se află în România, ce pot fi încurajate să pregătească oameni în Drobeta Turnu Severin, în perspectiva de a se reloca sau de a își deschide noi facilități de productie aici.

Pentru ca absolvenții de liceu sau de școli profesionale să fie cât mai bine pregătiți pentru piața muncii, e obligatoriu să aibă cunoștințe solide de utilizare a calculatorului. Pentru acest obiectiv, e nevoie de investiții pentru dotarea tuturor școlilor cu săli de calculatoare sau chiar dotarea sălilor de clasă cu calculatoare pentru ca elevii să se obișnuiască cu utlizarea calculatorului folosindul interactiv pentru învățarea altor materii.

Un alt mare motor al dezvoltării economice este infrastructura rutieră și feroviară de mare vitează. În prezența unei autostrăzi care să lege Drobeta Turnu Severin de Craiova, Timișoara, București, ar face zona mult mai atractivă pentru investitori, și ar aduce un avantaj mare producătorilor actuali, ce îsi vor putea vinde mai ușor produsele sau să aibă mai ușor acces la aprovizionare cu cele necesare producției.

O autostradă sau o linie de cale ferată de mare viteză ar reduce la jumate timpul de deplasare, făcând ca spre exemplu drumul între Drobeta Turnu Severin să fie făcut în aproximativ 45 de minute, mai puțin decât fac pe drum la serviciu mulți dintre Bucureșteni, sau chiar și din alte localități atunci când nu au legături directe. În acest fel, locauitorii din Drobeta Turnu Severin își pot găsi loc de muncă mult mai bine plătit în Craiova. Drobeta Turnu Severin și întreaga zonă ar avea multe de câștiga în urma unor investiții serioase în infrastructura de transport.

2. Regenerare energetică

În ultimii ani, Drobeta Turnu Severin are mari probleme privind asigurarea încălzirii locuințelor și a spațiilor cu altă destinație pe perioada iernii, pe de o parte din cauza lipsei extinderii rețelei de gaze naturale iar pe de altă parte din cauza problemelor cu furnizarea agentului termic.

Drobeta Turnu Severin este ultima reședință de județ din România ce a beneficiat de rețea de distribuție a gazelor naturale. Chiar dacă acum există rețea de distribuție, extinderea acesteia merge foarte greu, având cea mai mică rețea de distribuție ( măsurată în km ), dintre toate reședințele de județ din România.

Accesul la rețeaua de gaze naturale constituie un avantaj petru economia locală, și un motiv de siguranță pentru oameni, contribuind masiv la decizia de a rămâne sau nu în oraș.

Fără îndoială, extinderea rețelei de gaze naturale pentru a acoperi în totalitate orașul este esențială dar și urgentă. Nu numai că reprezintă o alternativă la încalzirea centralizată, dar severinenii ar putea ca, după 30 de ani de la revoluție, să uite de căratul buteliei.

S-a adus ideea în spațiul public că extinderea rețelei de gaze naturale este blocată de factori ce nu țin de administrăta locală iar aceasta nu poate face nimic. În realitate, mai degrabă s-ar putea spune că și aici lovesc interesele personale sau de grup, iar administrăția locală încetinește extinderea rețelei de gaze. Administrația locală este un partener și acționar la compania ce deține concesiunea rețelei de gaze naturale din oraș, și poate aduce chiar aport financiar la extindere prin împrumuturi sau măriri de capital. În final, rețeaua de gaze naturale este a orașului, compania ce deține concesiunea este doar un administrator al acesteia.

Legat de încălzirea locuințelor, proprietarii trebuie să fie liberi să aleagă în ce mod doresc să își încălzească locuințele: centrală individuală pe gaze naturale, sistem centralizat cu agent termic, pompe de căldură, centrală pe curent. Datoria adminsitrăției locale este să le ofere locuitorilor infrastructura necesară și posibilitatea de a alege.

Cei care aleg să rămână în sistem centralizat, în funcție de cerere, administrația locală poate susține instalarea de centrale de scară, de bloc sau de cartier. Tot prin accesarea de fonduri de către administrația locală împreună cu asociațiile de proprietari, se poate schimba distribuția agentului termic de pe verticală pe orizontală.

Eficiența energetică este un alt aspect urgent de rezolvat în Drobeta Turnu Severin. Pe modelul Bucureștiului sau altor orașe mari, autoritatea publică locală împreună cu asociațiile de proprietari pot accesa fonduri europene pentru anveloparea și creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuit din oraș, ducând într-un final la facturi mult mai mici pentru încălzire, indiferent de soluția de încălzire folosită. Modelul a fost aplicat cu succes în București, fiind doar o formalitate adaptarea și aplicarea acestuia în Drobeta Turnu Severin.

3. Regenerare a calității vieții

Orașele cu un standard ridicat al calității vieții sunt caracterizate printr-o suprafață de spații verzi și parcuri foarte mare. Administrația locală trebuie să acorde o mare atenție atât îngrijirii spațiilor verzi, în special a copacilor, cât și să caute continuu oportunitați pentru crearea altora. La realizarea sau actualizarea PUG-urilor și PUZ-urilor să prevadă zone pentru parcuri și spații verzi.

Locurile de joacă pentru copii și spațiile de recreere și sport au nevoie de o mare atenție. În fiecare parc trebuie să existe zone de joacă pentru copii, zone de recreere și sport dotate cu aparate de fitness de exterior, și zone dedicate și îngrădite pentru animalelee de companie. De asemenea, trebuie identificate noi locuri unde se pot creea zone de sport și fitness, în special pentru tineri. O prioritate este amenajarea unei zone prefesionale de skating și amenajarea stadionului 1 mai ca o zonă dedicată petru alergare, sport și recreere. O altă prioritate este reabilitarea bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin, pentru a da ocazia tinerilor să practice înotul.

Pentru a evita congestionarea traficului, ceea ce duce la poluare mare, zgomot, timpi mari de așteptare, accidente, trebuie amenajate piste de biciclete pe cât mai multe străzi, ideal pe toate acolo unde este posibil. Pe străzile pietonale și în parcuri trebuie trasate și amenajate zone speciale pentru circulația bicicletelor, pentru a evita accidentele. Pistele de biciclete trebuie să fie separate prin bordură fața de benzile pe care circulă mașinile, și față de trotuarele unde circulă pietonii. Deasemenea, în toate spațiile de interes local public, ar trebui montate rasteluri pentru biciclete.

Transportul public din Drobeta Turnu Severin, deși există, nu este eficient și folosit cu precădere doar de cei care locuiesc în extrmitățile orașului. Dacă oamenii ar folosi mai mult mijloacele de transport în comun în loc de autoturusmul personal atunci când se deplasează la serviciu, mai ales în centru, ar reduce aglomerația, ar fi mai puțină poluare și mai multă liniște, nu s-ar mai face ambuteiaje în centru și nu ar mai fi nevoie de inventarea de taxe pentru parcări. Rutele autobuzelor trebuie să fie optimizate pentru a putea fi folosite, să aibă capacitate mai mică acolo unde nu sunt mulți pasageri pe un anumit interval, și să circule mai des. E nevoie în special de cel puțin o linie de transport public care să străbată Drobeta Turnu Severin de la nord la sud, adică din cartierele cu densitate mare: Crihala nord, Crihala Sud, Kiseleff, către centru, unde sunt majoritatea punctelor de interes public. În acest moment, rutele autobuzelor înconjoară orasul, ceea ce face ca împreună cu timpii mari de așteptare, să mărească atât de mult timpul de transport încât oamenii să evite acest mijloc de transport.

Poluarea e un factor principal petru scăderea calității vieții din oraș. Este produsă pe de o parte de numărul mare de aglomerația din trafic, dar și de faptul că o mare parte dintre locuințe din oraș se încălzesc pe combustibil solid. Din cauza creșterii prețului lemnului de foc, locuitorii aplează la cărbuni, ceea ce produc o cantitate mare de poluare.

Pentru a evita distrugerea naturii, Drobeta Turnu Severin trebuie să aibă un program și reguli clare prin care să încurajeze locuitorii să colecteze gunoiul selectiv. Deasemenea, modul actual de taxare a colectării gunoiului menajer este incorect, taxând în funcție de numărul de persoane, dar indiferent de gunoiul produs de fiecare. Un sistem ce poate face locuitorii să colecteze selectiv, și care este aplicat cu succes în alte părți, este ridicarea gratuită a gunoiului sortat ( metal, plastic, hârtie, menajer ), și taxarea la masă sau la volum a gunoiului nesortat. Mașinile ce ridică gunoiul pot fi dotate cu senzori ce determina masa sau volumul gunoiului.

Într-un oraș în care vrem să convingem oamenii să rămână și să se întoarcă e nevoie ca cetățeanul să se simtă protejat și în siguranță. Acest aspect nu se rezolvă prin inventarea altor “poliții” care sunt mai preocupate de șicanarea celor corecți și ignoră fărădelegile ce se întâmplă sub ochii lor pe timpul zilei. E nevoie de depolitizarea poliției locale și reformarea acesteia pentru a lucra în sprijinul cetățenilor.

Administrația publică trebuie să lucreze în scopul cetățenilor oferind servicii publice de calitate, ci nu în interes personal sau doar pentru a avea unde să se angajeze rudele și cunoștințele politicienilor. Din start, oferirea unor servicii accesibile și de calitate tuturor, în special celor care muncesc și plătesc taxe, presupune prelungirea programului cu publicul al instituțiilor publice, cel puțin până la 7-8 seara, pentru ca ei care lucrează la program fix să nu mai fie nevoiți să își ia liber de la serviciu să meargă să își plătească taxele sau să obțină o adeverință.

Relația cu publicul trebuie îmbunătățită în ansamblu, reducând birocrația și îmbunătățind atitudinea avută de funcționarii public, al căror scop e să ajute oamenii să își rezolve problemele, nu să îi încurce inventând acte ce nu sunt necesare sau proceduri greu de urmat. Mai mult, digitalizarea și transparentizarea trebuie să fie realizată complet, astfel încât oamenii să poată obține sau depune acte și să plătească taxe prin intermediul internetului, fără să mai fie nevoie să se deplaseze și să stea la cozi la instituții. Cetățenii trebuie să aibă acces la toate informațiile relevante ce țin de administrația locală. În plus, bazele de date ale instituțiilor locale trebuie interconectate astfel încât să nu mai fim nevoiți să stăm la cozi pentru obținerea adeverinței că suntem cu taxele la zi, cât timp această informație poate fi obținută direct de instituția care are nevoie de ea.

Nu putem avea un standard ridicat de viață fără a avea acces la servicii de sănătate de calitate. Pentru aceasta e nevoie de investiții în facilitățile de sănătate de pe raza orașului. Cetățenii au dreptul la analize și consultații gratuite, la ei acasă, nu să meargă la sute de kilometri distanță sau să aștepte 6-8 luni pentru a își face un RMN. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la număr de decese din cauze tratabile. Asta se întâmplă pentru că cetățenii nu au acces la servicii de prevenție și tratament, și sunt nevoiți să aștepte luni pentru a se programa la analize decontate de casa de asigurări, sau să stea la cozi interminabile în primele zile ale fiecărei luni pentru a prinde loc.

Nu putem convinge familiile tinere să rămână în Drobeta Turnu Severin cât timp nu au siguranța ca își pot înscrie copiii la grădinițe deoarece niciodată nu sunt locuri. E nevoie de investiții în grădinițe și creșe pentru ca orice părinte să își poată trimite copilul la grădiniță fără să fie nevoit șa își aranjeze locul cu câțiva ani înainte.

4. Regenerare turistică și culturală

Drobeta Turnu Sevrin beneficiază de importante vestigii istorice: ruinele castrului roman și piciorului podului, cetatea medievală, situl arhelologic din Schela Cladovei. Are o zonă istorică bogată în case vechi cu o arhitectură aparte. Cu toate astea, numărul turiștilor ce vizitează orașul este destul de mic. Acest lucru este datorat pe de o parte faptului că o bună parte din clădirile de patrimoniu istoric și culturaj ale orasului zac în paragină, dar și prin lipsa de implicare a autoritatilor locale în promovarea acestor obiective și a turismului.

Trebuie pus foarte mare accent pe protejarea patrimoniului istoric și cultural din Drobeta Turnu Severin și din împrejurimi. Avem monumente istorice ce sunt în stadiu de precolaps, deoarece de atâta timp nu s-au putut găsi soluții pentru restaurarea acestora.

Un oraș modern este unul îngrijit. Autoritatea locală trebuie să atragă fonduri și să susțină restaurarea clădirilor de patrimoniu sau aflate în zonele istorice, oferind proprietarilor acestora împrumuturi, scutiri de taxe, sau chiar suportarea din bugetul public a unei părți din costul restaurării.

Portul Drobeta Turnu Severin, indiferent de ce instituție a statului e proprietar, trebuie să fie folosit la maxim pentru atragerea turiștilor, atât prin încurajarea vaselor de croazieră să oprească la Drobeta Turnu Severin, cât și prin oferirea de atracții turistice pe Dunăre: plimbări cu barca, vizite pe insula Șimian ( alt obiectiv turistic neexploatat din zonă ), etc.

Deși Drobeta Turnu Severin are o ieșire foarte mare la Dunăre, cea mai mare parte a falezei este inaccesibilă locuitorilor sau turiștilor, transformând astfel o bogăție naturală într-un nou motiv pentru a descuraja potențialii turiști. Mai mult, în zonă ar putea fi amenajată chiar o plajă unde locuitorii și turiștii să poată face baie în apa Dunării.

Una din cauzele ce blochează folosirea falezei o reprezintă calea ferată trece printre oraș și Dunăre. O soluție ar putea fi construcția unei căi de cale ferată ce să ocolească orașul prin nord ce poate fi realizată prin reabilitarea și continuarea liniei de cale ferată industrială ce ducea cârbune la termocentrală. Prin mutarea trenurilor de pe faleză nu numai că aceasta poate fi redată orașului, dar lasă posibilitatea ca pe calea ferată existentă să circule trenulețe de agrement, ce pot realiza transportul între obiectivele turistice aflate dealungul falezei: muzeul, piciorul podului, cetatea medievală, portul, muzeul hidrocentralei.