Ședință Consiliu Local Drobeta Turnu Severin – 15.12.2021

Azi la ora 12:00, în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Theodor Costescu, va avea loc ședința ordinară a consiliului local Drobeta Turnu Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială Drobeta Turnu Severin
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcţia de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin pe anul 2021.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea listei de investiții – anexa nr. 4 la bugetul creditelor, sursa C, al Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin pe anul 2021
 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul nr. 25770 / 22.08.2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport prin concesiune, privind modificarea tarifelor de călătorie (bilete și abonamente) și a termenului de achitare redeventa privind transportul public local din municipiul Drobeta Turnu Severin
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului şi Contractului privind delegarea gestiunii activităţilor de deratizare, dezinsecție și dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare, în municipiul Drobeta Turnu Severin
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT a Municipiului Drobeta Turnu Severin 68363, având NC 68363, situat în Drobeta Turnu Severin, str. Bolintineanu, nr. 19
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 65360, având NC 65360, situat în Drobeta Turnu Severin, Zona Roşiori
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor pentru tineri tip A.N.L. aflate pe raza UAT a Municipiului Drobeta Turnu Severin
 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Drobeta Turnu Severin, precum și modificarea Anexei nr. 1 las H.C.L. nr. 21 / 1999
 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a suprafeţei de 203 mp, situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul Mihai Viteazu, nr. 1R, identificat cu NC 67704, către d-na Mocofanu Rovena
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică şi a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 104 mp din Drobeta Turnu Severin, strada Veterani, nr. 48, identificat cu NC 65048 în favoarea d-lui Filip Cătălin
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și chiriilor pentru folosirea temporară a terenurilor și spațiilor din pieţe şi târgul comercial aparţinând domeniului public al municipiului, valabile în anul 2022
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 cap. II, III și IV, completarea Anexelor nr. 9, 20 şi modificarea Anexelor nr. 417 şi 30 parte integrantă din H.C.L. nr. 87 / 27.04.2021 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022 :
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 14.838 lei Liceului Tehnologic „Decebal”, reprezentând cofinanțarea proiectului „Non formalul educă – Educaţie inclusivă în şcoli”
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 14.838 lei Colegiului Național „Gheorghe Țiţeica”, reprezentând cofinanțarea proiectului „Non formalul educă – Educaţie inclusivă în şcoli”
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 147 / 19.05.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Grădiniței nr. 19, Drobeta Turnu Severin” şi a cheltuielilor legate de proiect
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 245 / 30.08.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 29, Drobeta Turnu Severin” și a cheltuielilor legate de proiect
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și a devizului general conform Ordonanței Guvernului nr. 15 / 2021, aprobaţi prin H.C.L. nr. 44 / 22.12.2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Grădiniței nr. 19, Drobeta Turnu Severin”
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și a devizului general conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobaţi prin H.C.L. nr. 45 / 22.12.2020 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 29, Drobeta Turnu Severin”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *