Ședință Consiliu Local Drobeta Turnu Severin 26.11.2021

În data de 26.11.2021, ora 12:00, va avea loc în sala sala Virgil Ogăşanu a Palatului Culturii „Teodor Costescu”, ședința ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021
 2. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistenţă Socială Drobeta Turnu Severin
 3. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcţia de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin pe anul 2021
 4. Aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021 – 2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
 5. Aprobarea casării mijloacelor fixe aparţinând instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat – Şcoala Gimnazială „Petre Sergescu”
 6. Modificarea organigramei și a statului de funcții publice și în regim contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin pentru anul 2021
 7. Aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 12.281 mp situat în Drobeta Turnu Severin, T64/1, P1/3N, identificat cu NC 67767
 8. Aprobarea concesionării, fără licitaţie publică şi a raportului de evaluare a suprafetei de teren de 311 mp din Drobeta Turnu Severin, strada Iasomiei, nr. 42 (fosta Serpentina Roşiori, nr. 1-3), identificat cu NC 51580, în favoarea d-nei Vîlcu Victoria și d-lui Vîlcu Dumitru
 9. Aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a suprafeței de 1.067 mp situat în Drobeta Turnu Severin, str. Banovița, nr. 44A, identificat cu NC 53878
 10. Vânzarea fără licitaţie publică, a suprafeței de teren de 150 m2 din Drobeta Turnu Severin, strada Cicero, nr. 12, identificat prin NC 54215, domnului Călina Marian
 11. Vânzarea fără licitaţie publică, a suprafetei de teren de 294 m2 situat în Drobeta Turnu Severin, strada Macului, nr. 18, identificat prin NC 51596, doamnei Dîrpes Maria
 12. Aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri, având NC 56461 și NC 64826, înscrise în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 56461 și 64826, situate în Drobeta Turnu Severin, Zona Parcul
  Tineretului, rezultând imobilul teren având NC 68886
 13. Aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri, având NC 65357, NC 64261 și NC 63030, înscrise în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 65357, 64261, 63030, situate în Drobeta Turnu Severin, rezultând imobilul teren având NC 65713 – Str. Prelungirea Carpați
 14. Aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 65699, având NC 65699, situat în Drobeta Turnu Severin, Str. Serpentina Roşiori, nr. 1 – 3
 15. Aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 63075, având NC 63075, situat în Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga
 16. Aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 55469, având NC 55469, situat în Drobeta Turnu Severin, Str. Cicero, nr. 12
 17. Aprobarea concesionării, fără licitaţie publică şi a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 503 mp din Drobeta Turnu Severin, strada Calea Severinului, identificat cu NC 58439, în favoarea d-nei Butoi – Ilie Marinela Claudia şi d-lui Buţoi Costel
 18. Aprobarea concesionării, fără licitaţie publică şi a raportului de evaluare a suprafetei de teren de 297 mp din Drobeta Turnu Severin, strada Daliei, nr. 24 (fosta Serpentina Roşiori, nr. 1-3), identificat cu NC 51639, în favoarea d-lui Bărbulescu Lucian Marius și d-nei Bărbulescu Larisa Nicoleta
 19. Aprobarea valorii juste a proprietății imobiliare aparţinând municipiului Drobeta Turnu Severin, situată în str. Decebal, nr. 49, în vederea înregistrării acesteia în evidența contabil
 20. Aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 29 / 25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al municipiul Drobeta Turnu Severin, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003
 21. Actualizarea tarifului în cazul transportului de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin
 22. Extinderea ariei de concesiune pentru cartierele Veteranii de Război, Apolodor, Walter Mărăcineanu, Banoviţa în cadrul contractului nr. 2831 / 31.01.2019 încheiat cu Societatea Brantner Servicii Ecologice S.R.L. de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Drobeta Turnu Severin
 23. Aprobarea etapa I – studii de fundamentare obiectiv „Actualizare documentație Plan Urbanistic General pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin şi Regulamentul local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti”
 24. Atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti
 25. Aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ – „parcelare și construire de locuințe cu functiuni complementare” pe un teren cu suprafața de 49035 mp, teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, cu nr. cadastral 62793, Tarlaua 102/13, Parcela 2
 26. Modificarea şi completarea H.C.L. 220/2021, privind președintele de ședință
 27. Darea în administrare a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului “Lights-on!” RORS 248 finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia
 28. Predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Drobeta Turnu Severin și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect Tip – Construire creşă mică în municipiul Drobeta Turnu Severin, Strada Serpentina Roşiori, nr. 1-3, județul Mehedinti”
 29. Predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Drobeta Turnu Severin şi asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect Tip – Construire creşă medie, zona Parcul Tineretului, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinţi”
 30. Aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin și UAT Judetul Mehedinti
 31. Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin pentru anul 2022
 32. Efectuarea „Studiului de fundamentare” pentru concesionarea serviciului social Cantina de Ajutor Social. Sala de pomenire distribuire hrană către beneficiari, inclusiv imobilul în care îşi desfăşoară activitatea acest serviciu
 33. Aprobarea proiectului organizării reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022 – 2023 în vederea obţinerii avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judetean Mehedinti

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul primăriei Drobeta Turnu Severin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *