Ședință Consiliu Local Drobeta Turnu Severin – 28.02.2023

În data de 28.02.2023, ora 12:00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu.

Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin
Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, al Consiliului Local pe anul 2023
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Drobeta Turnu Severin în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMS-SII MMSS”
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea ștatelor de funcții în regim contractual din cadrul unității de învăţământ ”Creșa Drobeta Turnu Severin”
 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIS Mehedinți pentru delegarea gestiunii activităţii de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale și a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale la depozitul de deşeuri nepericuloase Izvorul Bârzii, colectate de la UAT-urile membre ADIS Mehedinți
 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al al municipiului Drobeta Turnu Severin în Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, pentru pentru a vota aprobarea modelului de contract de furnizare/prestare pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, utilizat de SECOM S.A. în relația cu utilizatorii
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, modificata si completata cu Legea nr. 276/2010, privind venitul minim garantat si Legii nr. 208/2007, privind cantinele de ajutor social, pe anul 2023
 7. Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru vânzarea de către Mehedinți Gaz SA a rețelei proprii de distribuție gaze naturale, din zona concesionată- Municipiul Drobeta Turnu Severin, către un terț operator autorizat de către ANRE, respectiv către Romgaz SA.
 8. Proiect de hotărâre privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea II/2023 pentru co-finanțare AFCN pentru punerea în valoare a Cetății Medievale a Severinului, Castelului Artelor şi a Palatului Culturii ”Teodor Costescu”
 9. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului „Sunetul cooperarii prin construirea de poduri culturale” in parteneriat cu Palatul Culturii Teodor Costescu si Asociatia Music Against Borders, respectiv aprobarea cheltuielilor legate de proiect
 10. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului „Coridoare de drumuri verzi în Banat şi Mehedinți” în parteneriat cu Compania Publică ”Drumuri din Serbia” (Serbia), Fondul pentru Afaceri Europene din provincia Autonomă Vojevodina (Serbia) și Consiliul Judeţean Mehedinți (RO), respectiv aprobarea cheltuielilor legate de proiect
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Împreună, construind reziliență în caz de situații de urgență pentru comunitățile transfrontaliere”, disponibilității propriilor resurse si disponibilității temporare a fondurilor necesare pentru implementarea activităților până la rambursarea cheltuielilor
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”
 14. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului „VITALIA Revitalizarea parcurilor in zona de granita Romania-Serbia” in parteneriat cu Primaria Pančevo si Agentia de Dezvoltare Vojvodina
 15. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului “Două voci și un scop” (Two voices and one purpose) în parteneriat cu Liceul de Artă I. St. Paulian și Liceul de Artă ”Stevan Mokranjac” din Negotin, respectiv aprobarea cheltuielilor legate de proiect
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare spații verzi Parcul Gărzilor Patriotice”
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/11.05.2022, aprobati prin HCL nr. 252/09.08.2019 pentru obiectivul de investitii ”Parcare Park and Ride”
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare strazi in municipiul Drobeta Turnu Severin: aprobat pentru finantare prin Programul National de investitii ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin în vederea depunerii şi implementării pentru Clubul Sportiv Școlar Drobeta Turnu Severin a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanţat prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 Educaţie
 20. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului „Investiții comunale în energie regenerabilă inovatoare şi eficiență energetică” în parteneriat cu Municipalitatea din Bor, Republica Serbia şi U.A.T Isverna, respectiv aprobarea cheltuielilor legate de proiect
 21. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuințe pentru tineri, in regim de închiriere tip – A.N.L. și a listei de priorități privind punctajul obţinut de persoanele care au acces la aceasta categorie de locuințe
 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă, a terenului în suprafață de 287 mp din Drobeta Turnu Severin, strada Albăstrelelor, nr. 5, identificat prin NC 54284, domnului Mănescu Dragoş Nicolae
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Drobeta Turnu Severin
 25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului în suprafaţă de 739mp, cu NC 65218, a terenului în suprafață de 22 mp, cu NC 65067, a terenului în suprafaţă de 1.536 mp, cu NC 60339 și a terenului în suprafață de 691 mp, cu NC 60494 situate în Drobeta Turnu Severin, zona bd.Mihai Viteazul, judeţul Mehedinţi şi preluarea acestora în domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu Severin


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *