Ședință Consiliu Local Drobeta Turnu Severin, Luni, 31 ianuarie 2022

Luni, 31 ianuarie 2022, ora 12:00, va avea loc în Sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Theodor Costescu, o nouă ședință a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin. Ordinea de zi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa A, al Consiliului Local pe anul 2022
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C, al Consiliului Local pe anul 2022
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli extrabugetare pentru instituţiile publice de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Palatului Culturii „Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin pe anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2022
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin pentru anul 2022
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică pe anul 2022
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Serviciului Public Administraţia Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea ştatului de funcţii publice al aparatului primarului municipiului Drobeta Turnu Severin pentru anul 2022
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Poliție Locală
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, pentru personalul contractual încadrat la Serviciul Public Administraţia Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică pentru anul 2022
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcții contractuale ale Direcţiei de Asistenţă Socială
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022 – 2023
 18. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de specialitate întocmit de către Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți și aprobarea propunerilor de Indicatori de performanţă aferenţi anului 2022 rezultați din studiul de specialitate întocmit de către Asociație
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin – actualizat în anul 2021 –
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ – „Elaborare PUZ în vederea parcelării și construirii de locuinţe individuale cu funcţiuni complementare zonei de locuit”, pentru terenuri ce aparţin Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin cu nr. cadastrale (de la 68532 – până la 68650), situate în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin
 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 33 / 2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a unor facilități la transportul public local pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Drobeta Turnu Severin
 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului social – preparare și distribuire hrană către beneficiarii Cantinei de Ajutor Social. Sala de pomenire, inclusiv concesionarea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea acest serviciu
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a Direcţiei de Asistenţă Socială Drobeta Turnu Severin
 25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 87 / 2021 referitoare la stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2022
 26. Proiect de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind repartizarea unei locuințe ANL rămase vacante în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi aprobată prin H.C.L. nr. 63/29.03.2021
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea prin licitaţie publică a suprafeței de 681 mp situat în Drobeta Turnu Severin, Zona Roşiori, identificat cu NC 65358
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 263 mp situat în Drobeta Turnu Severin, Zona Roșiori, identificat cu NC 65356
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea prin licitaţie publică a suprafeței de 15.000 mp situat în Drobeta Turnu Severin, T64/1 P1/3N, identificat cu NC 68383
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a suprafeței de 14.260 mp situat în Drobeta Turnu Severin, T64/1 P1/3N, identificat cu NC 68384
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea adiţionării Contractului de concesiune nr. 303/01 aprilie 2001 încheiat cu S.C. NANDI S.R.L.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea adiţionării Contractului de concesiune nr. 286/01 iulie 2000 încheiat cu S.C. PROXON S.R.L.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 294 / 26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al municipiului Drobeta Turnu Severin, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 2003
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 64644, având NC 64644, situat în Drobeta Turnu Severin, Alee Zona B-dul Revoluției 16 – 22 Dec. 1989
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 64497, având NC 64497, situat în Drobeta Turnu Severin, Zona Cora
 36. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă, cu plata în rate, a terenului în suprafață de 300 m2, situat în Drobeta Turnu Severin, strada Arieș, nr. 14 (zona Banoviţa, parcela nr. 22), identificat prin NC 57993, domnului Ciuciu Florin
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare al terenului în suprafață de 155 m2 din Drobeta Turnu Severin, strada Transilvaniei, nr. 31, identificat prin NC 58242, stabilit prin Raportul de evaluare nr. 124T / 22.12
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 / 2021 pentru anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată, datorate bugetului local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 39. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Serviciului Public Administrare Pieţe, Târguri și Oboare pentru chioşcul nr. 3 situat în Piața Agroalimentară Crişan, în suprafață de 21 mp
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 255 / 28.10.2021 privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice, precum și prețului local pentru populaţie, pe perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, începând cu 01.01.2022
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizației administratorului S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L.
 42. Proiect de hotărâre privind transmiterea autospecialei pentru ridicări auto cu nr. de înmatriculare MH 32 XTR din patrimoniul Direcţiei de Poliție Locală în patrimoniul S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare, delegarea prin atribuire directă şi Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar în municipiul Drobeta Turnu Severin
 44. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al municipiului Drobeta Turnu Severin
 45. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 215/30.08.2021 actualizarea: valorii totale a proiectului, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții ”Crearea pistelor pentru biciclişti” COD SMIS 127643 prin relocare străzi

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul primăriei, secțiunea Hotărâri Consiliu Local.

Luni, 31 ianuarie 2022, ora 12:00 va avea loc o nouă ședință a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin. Aceasta se va ține în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Theodor Costescu, și va avea următoarea ordine de zi:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *