Ședință Consiliu Local Drobeta Turnu Severin, Miercuri, 30 martie 2022

În data de 30 martie 2022, începând cu ora 12:00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, în Sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Ceremonie depunere jurământ consilier Dicu George.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Consiliului Local pe anul 2021 și al situaţiilor financiare aferente
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al Direcţiei de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin pe anul 2021
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2021 pentru Serviciul Public Administraţia Piețelor, Târgurilor şi Oboarelor din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuţie al Palatului Culturii Teodor Costescu pentru anul 2021
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de intrare la Cetatea Medievală a Severinului și Castelul Artelor
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii publice în regim contractual al Direcţiei de Asistenţă Socială Drobeta Turnu Severin prin înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică – „Creşa Drobeta Turnu Severin”, a organigramei şi ştatului de funcţii al acesteia şi prin desființarea Cantinei de Ajutor Social. Sala de pomenire
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 27 / 2022 cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a unor facilități la transportul public local pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Drobeta Turnu Severin
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuinţele pentru tineri, în regim de închiriere tip – A.N.L. și a listei de priorităţi privind punctajul obținut de persoanele care au acces la această categorie de locuințe
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 68364, având NC 68364, situat în Drobeta Turnu Severin, Str. Bolintineanu, nr. 19
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF a UAT Drobeta Turnu Severin 59278, având NC 59278, situat în Drobeta Turnu Severin, Str. Calea Tg-Jiului, nr. 40B
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Aluniş, nr. 3, bl. VD2, sc. 3, ap. 1 către d-nul ENĂŞESCU NICUSOR
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuintei tip A.N.L. situată în municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Alunis, nr. 3, bl. VD2, sc. 3, ap. 14 către d-na ŞOAVĂ CARMEN MIHAELA
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Aluniş, nr. 3, bl. VD2, sc. 2, ap. 1 către d-nul DINCĂ FLORINEL DANIEL
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului construcţie S+P+2E şi a terenului aferent, aflat în Drobeta Turnu Severin, str. Antoninii, nr. 2, proprietatea CONGREGATIO JESU PROVINCIA ROMANA pe o perioadă de trei ani, în vederea desfăşurării activităţii Colegiului Tehnic Decebal Drobeta Turnu Severin
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului construcţie situat în Drobeta Turnu Severin, str. Decebal, nr. 40, bl. A1, et. P, ap. 1, județul Mehedinti
 19. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea Secom S.A., pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care va avea loc în data de 11.04.2022, respectiv 12.04.2022
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare temporară pe o perioadă de 1 an a activităţii de producere a energiei termice începând cu sezonul rece 2022 – 2023 către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin și Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 195 / 30.07.2021 referitoare la alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin pe principalele domenii de activitate
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 73 din 28.02.2022 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti
 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator al societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L., societate de drept public și de interes local, în subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin, având drept asociat unic Municipiul Drobeta Turnu Severin
 25. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Drobeta Turnu Severin, precum și modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 / 1999

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *