Ședință ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, 29.03.2023

În data de 29.03.2023, ora 12:00, în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin.

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, al Consiliului Local pe anul 2023
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu – Drobeta Turnu Severin pentru anul 2023
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Consiliului Local pe anul 2022 și al situațiilor financiare aferente
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2022 al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiilor bugetare ale Direcției de Asistenţă Socială și unității de învăţământ Creșa Drobeta Turnu Severin pe anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2022 pentru Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor şi Oboarelor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar al Direcției de Poliție Locală pe anul 2022
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuție al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2022
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe aparținând instituției de învățământ Școala Postliceală Sanitară
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe aparținând instituției de învăţământ Școala Gimnazială Nr. 14
 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea unității de învăţământ Creșa Drobeta Turnu Severin, aprobarea organigramei și a ştatelor de funcții contractuale
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii in administrare temporara pe o perioada de 1 an a activitatii de producere a energiei termice, incepând cu sezonul rece 2023- 2024, catre Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Drobeta Turnu Severin
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranţă publică al Direcţiei de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin pentru anul 2023
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 105/2013 privind aprobarea punerii la dispoziţie a Poligonului subteran, situat pe str. Serpentina Roşiori nr.1 – 3, Drobeta Turnu Severin şi stabilirea condiţiilor și a tarifelor percepute pentru această activitate, în vederea executării de trageri de antrenament şi agrement, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice, ce deţin în mod legal arme letale sau neletale, mod. prin HCL 18/2018
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea adiţionării Contractului de concesiune nr. 966/29 decembrie 2014 încheiat cu S.C. PILOT 2000 S.R.L.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a suprafaței de 505 mp situată în Drobeta Turnu Severin, Zona PECO-OMV, identificată cu NC 64715
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin numărul 269/29.09.2022
 18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al al municipiului Drobeta Turnu Severin în Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, pentru a vota aprobarea Caietelor de Sarcini aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare ale unităţilor administrativ teritoriale Strehaia şi Jiana
 19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, pentru a vota aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, pentru a vota aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.20/06.11.2009, încheiat de către Asociație cu Societatea SECOM S.A.
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea adiționării Contractului nr. 12734/02.08.2006 de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare din Municipiul Drobeta Turnu Severin, privind diminuarea suprafeței de teren pe care se realizează investiția ”depozit de deşeuri municipale și industriale” de către Societatea Brantner Servicii Ecologice S.R.L şi modificarea Anexei 1 C
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat in conformitate cu prevederile OUG 64/2022 pentru componenta de Transport public din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea şi eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 254/09.08.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști si realizare sistem inteligent de trafic management
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219/28.07.2022 privind actualizarea valorii totale a proiectului, indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Crearea pistelor pentru biciclişti” COD SMIS 127643

Proiectele de hotărâri propuse pot fi consultate pe site-ul Primăriei Drobeta Turnu Severin, secțiunea Ședințe de Consiliu Local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *